wtorek, 25 września 2012

STRATEGIA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI 2020 I NIE TYLKO 2020Drodzy czytelnicy, szukając dzisiaj wypowiedzi jednego z podsekretarzy stanu udałam się na strony oczywiście pewnego periodyku ministerialnego naszego ulubionego Ministerstwa Sprawiedliwości… I tak sobie pomyślałam, że ja bym go na miejscu Pana Ministra natychmiast zamknęła, wycofała z obiegu wszystkie egzemplarze jeżeli takowe zostały wypuszczone na „miasto”, bo gdyby je wyciągnąć można by w kontekście obecnych zdarzeń użyć jako argumentu przeciwko słowom Pana Ministra…

W jednym w numerów tejże mało poczytnej, ale za to bardzo propagandowej gazetki (już wiem czemu PSO w Warszawie postanowiła wydać środki publiczne na wydanie własnej) znalazłam artykuł „Strategicznie o wymiarze sprawiedliwości”  („Na wokandzie” Nr XIII) i troszeczkę mnie zafrapowało zwłaszcza w kontekście jutrzejszego spotkania w Ministerstwie Sprawiedliwości …  oraz naszej Ankiety Ministerialnej „Wymiar Sprawiedliwości 2020”

Po pierwsze okazało się, że istnieje dokument „Polska 2030” przygotowany przez zespół doradców premiera (swoją drogą cóż za dalekosiężna wizja), w którym wytyczono cele również dla „WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI”… 

Oczywiście zajrzałam do źródełka wiedzy i okazało się, że mamy następujące rekomendacje:
  • ·        pilne wydzielenie funkcji rejestrowych z systemu sądownictwa (dotyczy to rejestrów handlowych, hipotek i zabezpieczeń);
  • ·         wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania sądami;
  • ·         bardziej efektywna alokacja zasobów administracyjnych;
  • ·         zwiększenie efektywności wykorzystania czasu i wiedzy sędziów;
  • ·         wprowadzenie mechanizmów premiowania wynikowego dla sędziów i pracowników administracyjnych;
  • ·         wprowadzenie przejrzystej, ujednoliconej sprawozdawczości z działalności i wyników działania poszczególnych sądów (aby umożliwić porównanie efektów ich działania);
  • ·         stworzenie pozarządowej platformy (w formie np. partnerstwa organizacji pozarządowych, zespołu ekspertów, komisji) odpowiedzialnej za bieżącą analizę i rekomendacje rozwiązań dotyczących optymalizacji procedur postępowań sądowych;
  • ·         wprowadzenie regulacji umożliwiających i promujących stosowanie na szeroką skalę alternatywnych metod rozwiązywania sporów (tzw. Alternative Dispute Resolution).

 (źródło: raport „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”, przygotowany przez Zespół Doradców Strategicznych Donalda Tuska, Rozdział „Sprawne Państwo”, str. 341-342).

Zamarłam jak mam powiedzieć…  Już wiem dlaczego po wytknięciu braku spójności pomiędzy KRS a KRK bez szemrania łyknięto konieczność zmian prawnych w tym zakresie… Już wiem skąd nasi menadżerowie sądów niczym z korporacji międzynarodowych za ciężkie pieniądze zatrudniani…

Ale nie wiem co znaczy zwiększenie efektywności wykorzystania czasu i wiedzy sędziów?? Na tym, że mają oni mieć na wokandzie nie 5 dobrze i solidnie przygotowanych spraw, ale co najmniej 20 byle tylko było? Na tym, że te wokandy z co najmniej 20 sprawami mają być co najmniej 3 razy w tygodniu?? To jest to zwiększenie efektywności??

No i jak dla mnie gwoździem do trumny jest system premiowy dla sędziów i pracowników… Już wiem czemu w Ankiecie Wymiar Sprawiedliwości 2020 było pytanie o konieczność opracowania „pensum sędziego” i dlaczego takiego nie było w kontekście innych grup zawodowych sądownictwa powszechnego. Otóż drodzy czytelnicy okazuje się, że w sądownictwie powszechnym istnieje potrzeba wprowadzenia systemu wynagradzania rodem z Biedronki czy Amwaya…

Testowane to już było w stosunku do pracowników sądowych i jakoś nastąpiła potrzeba zmiany „ośrodka testowego” z SR w Białymstoku do znanego i lubianego przez Ministerstwo Sprawiedliwości ośrodka testowego w Lublinie… czyli SO w Lublinie, bo tam bez wątpienia wyjdzie test pozytywny.

Ale jak ma się system premiowy dla sędziów?? Po ilości spraw zakończonych nieważne jak, ważne że? Po szybkości postępowania mimo, iż sędzia mający w decernacie 300-600 spraw nie ma możliwości ich obsądzić w krótkim czasie, albo mimo, że sędzia się stara a mu świadkowie nie przychodzą?? A może po wydaniu wyroków określonej treści w stosunku do określnych osób??

Takie systemy premiowania to może się i sprawdzają w przypadku przedstawicieli handlowych, ale w sądownictwie powszechnym, gdzie chodzi o konstytucyjną zasadę sprawiedliwego i niezawisłego sądu??

Są jeszcze inne strategie… na lata 2012-2020, czy np. na 2020 r. tylko, ale tam bez wątpienia poza dużym stopniem ogólności i zauważeniem problemów np. odnośnie nieadekwatnych baz lokalowych sądów czy „wykonywanie przez sędziów wielu czynności o innym charakterze niż ściśle jurysdykcyjny, co wynika przede wszystkim ze zbyt małej liczby wysokokwalifikowanych urzędników, w szczególności asystentów i referendarzy sądowych” (a pracownik sądowy to co niewykfalifikowana postać sądownictwa powszechnego??) 

nadal krąży duch ww. kwestii, bo nadal pojawia się magiczne „niedostatecznie efektywne zarządzanie środkami finansowymi alokowanymi na wymiar Sprawiedliwości” czy „wadliwa struktura organizacyjna utrudniająca wykorzystywanie zasobów etatowych stosownie do zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów w celu terminowej realizacji zadań”.

Nie wiem zatem co nam obwieszczą jutro, ale jedno wiem:

A mówiłam, żeby ową Ankietę odesłać bez wypełniania??
Bo jak się okazuje wszystko co napisałeś w dobrej wierze zostanie użyte przeciwko Tobie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz