niedziela, 2 września 2012

CZY ABY NA PEWNO WINNY JEST SĄD W SPRAWIE AMBER GOLD


Drodzy Państwo Znawcy Wszelkiego Zła w Sądach a gdzie w tej sprawie było Państwo Polskie i organy administracji publicznej (nie, nie sądy - te niewiele mogą) kiedy uznano, że ta spółka 
prowadzi nie do końca uczciwą działalność??

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) dokonała wpisu ostrzeżenia ...
http://bip.knf.gov.pl/?l=%2FUrzad_Komisji%2F042_Ostrzezenia_publiczne%2F000_index.html

Tylko co z tego? Gdzie jakakolwiek kampania ogólnie dostępna powtarzam OGÓLNIE dostępna, że taka i taka spółka została uznana za organ administracji stojący na straży prawidłowości działania firm oferujących usługi finansowe, za działającą nielegalnie i że "włożenie" oszczędności swojego życia może skutkować ich stratą?? NIGDZIE, bo oczywiście wpis na stronie wystarcza

Minister Sprawiedliwości ogłosił oczywiście już winnych w swoim komunikacie (http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4202,informacja-na-temat-dzialan-podjetych-przez.html )

Tylko w tym wszystkim nie widać komunikatu o tym, że Minister Sprawiedliwości zwrócił się do swoich własnych urzędników oraz innych osób delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości o wyjaśnienia w sprawie działania Krajowego Rejestru Karnego i jego dostępności dla sędziów... Czyżby było coś do ukrycia?? Zweryfikuję oczywiście tę kwestię w drodze dostępu

Przypomnę jeszcze, że to właśnie prace Ministerstwa Sprawiedliwości związane z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych doprowadziły do wykreślenia przepisu przewidującego odpowiedzialność karną za takie jak w przypadku AmberGold działania jako zbytecznego i zbyt surowego więcej tutaj:http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4085.htm

więc proszę mamy co mamy ale oczywiście winny jest sąd i sędziowie, bo to ostatnio najlepiej sprzedające się hasło

wpis z 19 sierpnia 2012 r. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz