sobota, 15 września 2012


KULISY PRZETARGU, CZYLI CO KRYJE W SOBIE DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z UDZIELENIEM ZAMÓWIENIA NA 8 KARTECZEK

Słowo się rzekło, więc nastąpiła realizacja i wystąpiłam w trybie dostępu do informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania o dokumentację związaną z udzieleniem zamówienia na nasze 8 KARTECZEK.

O tym co się działo informowałam prawie na bieżąco, ale śpieszę uzupełnić te informacje, że po wpisie „Z OSTATNIEJ CHWILI, CZYLI KTO CZYTA BLOGA...” niestety nastąpiła dalsza wymiana korespondencji z naszym bohaterem, który  w trosce o mnie poinformował mnie, że do 17 w poniedziałek to ja mogę co najwyżej złożyć skargę lub wniosek, bo PUNKT OBSŁUGI INTERESANTA w Ministerstwie Sprawiedliwości to służy tylko i wyłącznie składaniu skarg i wniosków, a ja mam odebrać dokumentację z BIURA PODAWCZEGO (zaiste ciekawe… myślałam, że na odwrót…), że potraktowano MÓJ WNIOSEK PRIORYTETOWO!!! (przepraszam innych, którzy oczekują na swoją kolejkę odpowiedzi z Ministerstwa Sprawiedliwości, że muszą jeszcze poczekać, ale to nie moja wina) no i napisał, że mam podać o której będę… Nie wiem czy mam się już bać, czy też nasz bohater chce zagwarantować, że w godzinach własnej pracy (o czym mnie poinformował) jednak w Ministerstwie Sprawiedliwości będzie świadczył pracę…

Finał jednak zaskoczył nawet mnie, bo w piątek po godzinie od wymiany ww. uprzejmości nadleciała wiadomość e-mail od Pani z Wydziału Zamówień Publicznych  (nie wskazała na jakim stanowisku jest zatrudniona – znowu tajne przez poufne), w którym poinformowała mnie, że… cyt. „w załącznikach przesyłam skany dokumentacji postępowania nr BDG-II-3824-3/10 na "Opracowanie polityki bezpieczeństwa zgodnej z wymogami PN-ISO/IEC 27001, wdrożenie rzeczowej polityki w środowisku Zamawiającego (wsparcie w procesie wdrożenia) i edukacja użytkowników w ramach ich odpowiedzialności za rozwijanie i wykonywanie Polityk na różnych poziomach szczegółowości wcześniej zdefiniowanych przez Wykonawcę” !!!

Normalnie CUD!!! Skanery SOM, DZIAŁAJOM, a Obszerną Dokumentację DA SIĘ ZESKANOWAĆ I PRZESŁAĆ!!!

Haczyki są dwa:
1. to co dostałam drogą e-mail nie jest całą dokumentacją, bo np. NIE MA ZAWARTEJ UMOWY czy też TEGO CO ZROBIONO W RAMACH UMOWY…ciekawe czemu… no ale nie bądźmy podejrzliwi już tak na początku… może się odnajdzie)
2. odebrać mogę ksero tych dokumentów osobiście… ALE JUŻ W GMACHU GŁÓWNYM w OKREŚLONYM POKOJU…

Napisałam, że wystarczy pozostawić w Punkcie Obsługi Klienta/Biurze Podawczym i ja sobie odbiorę, bo po co tracić tak cenny czas Specjalistów z Ministerstwa Sprawiedliwości na wydawanie mi OSOBIŚCIE Obszernej Dokumentacji… Proszę się nie kłopotać… SERIO!!!

W poniedziałek z uwagi na wzięty urlop pojawiłam się w gmachu głównym Ministerstwa Sprawiedliwości i po 15 minutach prób dowiedziałam się, że Pani po mnie zejdzie… I po 8 minutach oczekiwania… zeszły aż dwie osoby (??) jedna – nasz bohater z naszą obszerną dokumentacją, a druga żeby przypilnować naszego bohatera… widok zupełnie jak widok robotników na budowach robionych za publiczne pieniądze, gdzie jeden pracuje, a 7 nadzoruje… Nie wiem po co aż tyle osób, ale niech będzie… Kazano mi podpisać pismo, że dokumentację odebrałam… (no muszę powiedzieć, że krew mi się zagotowała bo jak mam potwierdzić, że odebrałam wszystko, jak nie mam możliwości przejrzenia(??) wiec napisałam że odebrałam stertę, ale bez możliwości weryfikacji… I słusznie, bo jak się okazało nie ma jako ksero tego co było w skanach i na odwrót… Do tego usłyszałam, że mój wniosek obejmujący informację „w za kresie wszelkich dokumentów związanych z udzieleniem zamówienia publicznego” to wniosek o dokumentację przed rozstrzygnięciem, choć to akurat obejmował pkt 2 mojego wniosku… No niestety prawo sobie a specjaliści z Ministerstwa Sprawiedliwości sobie… a doradca kasę bierze niekoniecznie za informację publiczną i krzewienie jej w Ministerstwie Sprawiedliwości…
Przejdźmy zatem do tego co już mam … A JEST TO CIEKAWY MATERIAŁ!!!

Pozwolę sobie operować datami, żeby zachować jawność i przejrzystość naszego postępowania, bo w końcu ktoś musi skoro nasz PRZETARG NA 8 KARTECZEK nie do końca takowy był, bo nie zamieszczono go w BIP:

22 marca 2010 r. wylatuje pismo L.dz. DIRS-VII-38-11/10/1 do Dyrektora Biura Administracyjno-Finansowego z DEPARTAMENTU INFORMATYZACJI I REJESTRÓW SĄDOWYCH – w skrócie DIRS (proszę zapamiętać, bo jest to istotny szczegół dla naszych 8 KARTECZEK) wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania na ZAKUP opracowania Polityki Bezpieczeństwa zgodnej z wymogami PN-ISO/IEC 27001 (do sprawdzenia tutaj http://www.iso27000.pl/sites/view/site=85 lub wrzucić do wujka gugla) oraz o PILNE przekazanie wniosku do Biura Dyrektora Generalnego po potwierdzeniu środków. Podpisano Dyrektor DIRS…

I tak się zastanawiam o co kamon, skoro nasze 8 karteczek robi DIRS…, no może taki podział kompetencji… pobiegłam zatem na naszą ulubioną stronę informacji dziwnych i nie do końca prawdziwych, znalazłam REGULAMIN Ministerstwa Sprawiedliwości… ale mając obawy o jakość informacji pobiegłam na stronę RCL w części Dzienniki Urzędowe, wyszukałam nasz regulamin…. (http://www.bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/dziennik-urzedowy-ministra-sprawiedliwosci/2012/ - poz. 26) i czytam § 24 czyli zadania DIRS…

No nijak nie pasi do Naszych 8 KARTECZEK… bo nasze 8 KARTECZEK SĄ NORMĄ O CHARAKTERZE OGÓLNYM, a DIRS odpowiada co najwyżej w zakresie (§ 24 ust. 3 pkt 4) „WYKONYWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAPEWNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I BAZ DANYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI ICH OCHRONY PRZED NIEUPRAWNIONYM DOSTĘPEM, ZNISZCZENIEM ORAZ UTRATĄ DANYCH, A TAKŻE NADZOROWANIE WYKONYWANIA TYCH ZADAŃ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH RESORTU SPRAWIEDLIWOŚCI”

Niezrażona czytam dalej NASZĄ OBSZERNĄ DOKUMENTACJĘ…

Do ww. pisma dołączono wniosek datowany na dzień 22 marca 2010 r. L.dz. DIRVII-3811/10/1 o wszczęcie prac nad naszym przetargiem, w którym czytamy cyt. : „Polityka bezpieczeństwa jest procesem ciągłym i na każdym etapie budowy i eksploatacji systemów informatycznych (przyp. - podkreślenie i pogrubienie moje)wymaga stosowania rozwiązań programowych i sprzętowych systemów zabezpieczeń. Wdrożenie polityki bezpieczeństwa wynika z konieczności zagwarantowania w systemach transmisji, przetwarzania i archiwizacji danych ich spójności, wiarygodności i niezaprzeczalności”.

Czyli co?? Nasze 8 KARTECZEK, czyli załącznik do Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości i sądów powszechnych (więcej tutaj: http://www.bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/dziennik-urzedowy-ministra-sprawiedliwosci/2012/ - poz. 94) dotyczy nie Polityki Bezpieczeństwa W OGÓLE, a systemów informatycznych (sic!).

Nazwa i kod kategorii naszego przetargu wg. Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CVP), a dla usług kategorii:
„79417000-0 Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa
79415200-0 Usługi doradcze w zakresie projektowania
79420000-4 Usługi związane z zarządzaniem
80550000-4 Usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa”

Zaraz zaraz jak to było?? „Do usług powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych z całą pewnością nie można zaliczyć usług eksperckich, usług koordynatorów projektów, usługi pełnienia roli Inżyniera Kontraktu (tak: Regionalna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w orzeczeniu z dnia 17 września 2007 r. sygn. sprawy: 0965-DB/94/07).”

No ale czytamy dalej… że nasz przetarg obejmuje:

„Etap I – opracowanie metodyki i analizy ryzyka”
„Etap II – opracowanie dokumentacji polityki bezpieczeństwa”
„Etap III – przeprowadzenie analizy ryzyka dla systemów teleinformatycznych wymienionych w wymaganiach szczegółowych”
„Etap Iv – szkolenia oraz wsparcie przy wdrożeniu polityki bezpieczeństwa” – szkolenia przewidziane w naszym przetargu obejmują: przeszkolenie 100 pracowników z resortu sprawiedliwości w grupach po max 10 osób w wymiarze 1 dnia tj. 8 jednostek lekcyjnych gdzie 1 jednostka lekcyjna to 45 minut, platformę e-lerningową (czyli ucz się sam) dla 400 pracowników wskazanych z imienia i nazwiska)

Również z dalszej treści dokumentu wynika, że dalej te systemy obejmują: system KRS, KRK, nowej księgi wieczystej, systemu poczty elektronicznej Exchange, oraz Active Direktory Centrali MS (AD MS), system Elektronicznego Obiegu Dokumentów (obowiązujący w MS co wynika z „Instrukcji Kancelaryjnej w MS”) oraz system finansowo-księgowy (FK) – to o co chodzi z tym SAP-em co to powołano zespół prawie setki ludzi z MS, Prezesów 4 sądów powszechnych, Dyrektorów sądów powszechnych, oraz pracowników tychże w ramach naszego organu pomocniczego realizującego politykę Rady Ministrów??

Następnie w dniu 4 kwietnia 2010 r. wychodzi pismo z Biura Dyrektora Generalnego l.dz. BDG II-3824-3/10 do Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości zwrócono się o wszczęcie naszego postępowania przetargowego oraz WTRAŻENIE ZGODY NA ZASTOSOWANIE TRYBU ZAPYTANIA O CENĘ bo przedmiotem postępowania są usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych a cena jest poniżej 125.000 EURO oraz o wyrażenie zgody na powierzenie dum panom z DIRS Wydziału Sieci i Systemów Komunikacyjnych czynności prawnych zastrzeżonych dla Dyrektora Generalnego i wykonanie czynności związanych z naszym przetargiem do chwili otwarcia ofert przez Wydział Zamówień Publicznych, oraz następnie Komisji Przetargowej.

Jest to o tyle ciekawe, że w przesłanych mi mejlem dokumentach znajduje się „dokument” z 2 kwietnia 2010 r. (sic!)  (dla wyjaśnienia czemu użyłam słowa dokument wskazuję, że nie ma on adresata, ale cytuję: „Uprzejmie informuję, że kopia dokumentu, który Pani otrzymała (część I strona 33) jest w całości. To nie jest wydruk informacji e-mail, ale kopia dokumentu z wersji papierowej podpisany przez P. M. Banego. Stanowi 1 stronę”), w którym czytamy:
„Szanowny Panie,
W odpowiedzi na pana e-mail z dnia 0104.2010, godz. 9:55 uprzejmie informuję:
Osoby do wykonywania czynności przed powołaniem Komisji:
- Pan Szymon Jakubczuk – główny specjalista  DIRS, WSSK, te. (….)
- Pan Marek Jastrzębski - główny specjalista  DIRS, WSSK, te. (….)
Uzasadnienie trybu „zapytania o cenę”:
"(…) CELOWOŚĆ TRYBU ZAPYTANIA O CENĘ JEST UZASADNIONA KONIECZNOŚCIĄ ZREALIZOWANIA ZAMÓWIENIA W OKREŚLONYM CZASIE PRZEZ WYKONAWCÓW, KTÓRZY POSIADAJĄ STOSOWNĄ WIEDZĘ MERYTORYCZNĄ I DOŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA. WYBÓR TRYBU ZAPYTANIA O CENĘ UMOŻLIWIA SKIEROWANIE ZAPYTAŃ DO FIRM SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W OPRACOWANIU POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA, GWARANTUJĄC TYM SAMYM WYSOKI POZIOM REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. ZA WYBOREM WW. TRYBU PRZEMAWIA FAKT, ŻE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA „BEZPOŚREDNIO DOTRZE” DO WIĘKSZEJ LICZBY WYKONAWCÓW ZDOLNYCH DO ZREALIZOWANIA ZAMÓWIENIA NIŻ W TRYBIE OTWARTYM. JEDNOCZEŚNIE PRZEPROWADZONE ROZPOZNANIE RYNKU W ZAKRESIE PRZEDMIOTOWEJ USŁUGI OPRACOWANIA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA ELIMINUJE POTENCJALNE NIEBEZPIECZEŃSTWO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU FIRM, KTÓRE NIE GWARANTOWAŁYBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA W OKREŚLONYM CZASIE I NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE MERYTORYCZNYM, BĄDŹ NIE WNOSZĄC POZYTYWNYCH TREŚCI UTRUDNIAŁYBY SKUTECZNE PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA. PODPISANO Z PIECZĄTKĄ MARIAN BANY – NACZELNIK WYDZIAŁU SIECI SYSTEMÓW KOMUNIKACYJNYCH. 2.04.2010”.

I tu jest jak dla mnie gwóźdź programu!!! (gwóźdź do trumny będący konsekwencją tego „dokumentu”, którego nie dostałam w ramach kopii osobiście odebranych, jest na końcu…)

Że co? 2 kwietnia 2010 r. wskazujemy osoby odpowiedzialne w MS za kontakty z wykonawcami, mimo, że nawet jeszcze o to nie wystąpiono (przypomnę wniosek dla panów jest z 4 kwietnia 2010 r.) !!!

Zapytanie o cenę jest uzasadnione czym?? Wykonaniem w określonym czasie?? „Bezpośrednim dotarciem” do większej liczby Wykonawców zdolnych do zrealizowania zamówienia niż w trybie otwartym?? eliminuje potencjalne niebezpieczeństwo udziału w postępowaniu firm, które nie gwarantowałyby wykonania zamówienia w określonym czasie i na odpowiednim poziomie merytorycznym, bądź nie wnosząc pozytywnych treści utrudniałyby skuteczne przeprowadzenie postępowania??
A co z zasadą otwartości, jawności i gwarancji zachowania konkurencji na rynku wśród oferentów?? A co z tym, że w zapytaniu o cenę stawia się na cenę jak sama nazwa wskazuje?? A co z naszym „produktem gotowym” skoro mowa o „poziomie merytorycznym”??  Nie wspomnę już o odwołaniu się do „Firm nie wnoszących treści pozytywnych do postępowania skutecznie utrudniających jego przeprowadzenie??

Dramat!!!

Ale idźmy dalej do naszego gwoździa do trumny….

W dniu 6 kwietnia 2010 r. ww. Panowie otrzymują dopiero upoważnienia do działania w obszarze kompetencji Dyrektora Generalnego!!! (pismo z dnia 6 kwietnia 2010 r. znak BDG-II-3824-3/10), przy czym pismo to idzie jako załącznik do pisma z dnia 13 kwietnia 2010 r . znak BDG-II-3824-3/10).

14 kwietnia 2010 r. zostaje zatwierdzona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Następnie podjęto próby skontaktowania się z 11 wykonawcami, przy czym okazało się, że dane są lekko nie aktualne i zaczęto na nowo sprawdzać naszych Wykonawców, przy czym niektórym postanowiono „++”, innym „+” a w przypadku jednej z firm wskazano zupełnie inny adres… (mejle z dnia 15 kwietnia 2010 r.)

Tego samego dnia tj. 15 kwietnia 2010 r. zwrócono się o zapytanie o cenę do naszych Wykonawców, ale jak się  okazuje, niektórzy dostali niekompletną dokumentację, więc się upomnieli o nią…

Zaczęły się więc pytania do SIWZ, co jest naturalne…

Ale tu też ciekawostki, czytamy bowiem w odpowiedzi na pytania jednego z Wykonawców następującą informację:
„poz. 10. R.III pkt 3.5. 1 b). „Jakie „jednostki terenowe resortu sprawiedliwości” Zamawiający ma na myśli?”
Odpowiedź na to pytanie jak dla mnie powala, ale i tłumaczy ostatnie wydarzenia, bo odpowiedź to: „SĄDY POWSZECHNE: - APELACYJNE, - OKRĘGOWE, -REJONOWE” (wersaliki – moje).

Tak, tak drodzy Państwo!!! SĄD POWSZECHNY JEST JEDNOSTKĄ TERENOWĄ RESORTU SPRAWIEDLIWOŚCI (sic!)

No ale idźmy dalej…

Zarządzeniem nr 28/2010 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2010 r. powołano Komisję Przetargową w składzie naszych dwóch panów specjalistów odpowiadających za czynności do złożenia ofert oraz dwóch kolejnych panów, w tym Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych jako członków komisji. Uchwalono również regulamin prac komisji.
WW. składają stosowne oświadczenia i nagle pojawia się również m.in. oświadczenie Pana Mariana Bany – Naczelnik Wydziału Sieci Systemów Komunikacyjnych, którego nie powołano do Komisji Przetargowej…

30 kwietnia 2010 r. następuje otwarcie ofert.

Z DRUKU ZP-12 wynika, że najniższą ofertę złożyła firma ES INSTAL Sp. z o.o. tj. na kwotę 389.000,- drugą z najniższych zaś ISCG sp. z o.o. na kwotę 461.160 złotych.

5 maja 2010 r. Pan Marek Jastrzębski sporządził OPINIĘ dotyczącą 8 złożonych ofert, wskazując konieczność zwrócenia się o wyjaśnienia co do ceny do 3 oferentów i zaznaczył, że „Dokonanie na piśmie oceny złożonych i nieodrzuconych ofert z zastosowaniem kryterium oznaczonego wzorem zawartym w SIWZ nastąpi po uzyskaniu wyjaśnień”.

Również Pismem z dnia 5 maja 2010 r. nasza Komisja Przetargowa zwraca się do naszych Wykonawców (opiszę tylko ww.) o złożenie wyjaśnień żądając kalkulacji ceny ryczałtowej z rozbiciem na koszty.

Pismem z dnia 10 maja 2010 r. ES INSTAL sp. z o.o. składa wyjaśnienia opisując koszty zgodnie z żądaniem Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pismem z dnia 11 maja 2010 r. ISCG sp. z o.o. odpowiada, że złożono ofertę zgodnie z SIWZ.

W dniu 14 maja 2010 r. Ministerstwo Sprawiedliwości wzywa Wykonawców do przedłożenia dokumentów wskazujących umocowanie do działania, w tym do ES Instal sp. z o.o. poprzez przedłożenie aktualnego odpisu z KRS wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed ogłoszeniem przetargu, w terminie do 20 maja 2010 r.

Również w dniu 14 maja 2010 r. sporządzono opinię, że żadna z ofert nie zawiera rażąco niskiej ceny. W odniesieniu do ES Instal sp. z o.o. wpisano, że oferta nie zawiera błędów, omyłek pisarskich i jest zgodna z SIWZ – ilość przyznanych pkt 100, analogicznie do ISCG sp. z o.o. – tylko tu ilość pkt 84,35 oraz zaproponowano wybór oferty ES INSTAL sp. z o.o. jako najkorzystniejszej oferty.

W dniu 17 maja 2010 r. ES INSTAL sp. z o.o. przesyła ODPIS PEŁNY z rejestru przedsiębiorców datowany na dzień 17 maja 2010 r. wskazując, iż spełnia on wymogi ustawowe.

Pismem z dnia 20 maja 2010 r. Ministerstwo Sprawiedliwości występuje do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, ale w odpowiedzi na powyższe jeden z Wykonawców nie wyraża zgody.

W dniu 21 maja 2010 r. Pan Marek Jastrzębski pisze kolejną opinię, w której to opinii w stosunku do ES INSTAL sp. z o.o. napisano: oferta odrzucona, zaś przy ISCG sp. z o.o. pojawia się 100 pkt. Oczywiście najkorzystniejsza oferta to ISCG sp. z o.o.

W dniu 26 maja 2010 r. idzie pismo do Dyrektora Generalnego (znak cały czas ten sam) z prośbą o zatwierdzenie prac, wyboru oferty ISCG sp. z o.o. jako najkorzystniejszej oferty, podjęciu decyzji o wykluczeniu ES Instal sp. z o.o. jako niespełniającego warunków ustawowych poprzez nieprzedłożenie oferty nie spełniającej SIWZ (a wcześniej spełniał – przypomnę DRUK ZP-12 oraz opinia z dnia 14 maja 2010 r.), albowiem „Pomimo wezwania zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Wykonawca złożył w określonym przez Zamawiającego terminie oryginał odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony z datą 17.05.2010 r., czyli z datą późniejszą niż termin składania ofert, tym samym złożony dokument - odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego nie potwierdził wykazania przez Wnioskodawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin do składania ofert” oraz o odrzuceniu tejże oferty.

27 maja 2010 r. zawiadomiono Wykonawców o wynikach oraz zamieszczono informację na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

W dniu 7 czerwca 2010 r. zostaje zawarta umowa z ISCG sp. z o.o.

I pozostaje mi kilka wątpliwości wciąż… bo nie wiem ani dlaczego powstała polityka nie odnosi się do przedmiotu zamówienia, ani jak przeszedł ten przetarg w trybie zapytania o cenę… Jak możliwym było, by tryb przetargowy tj. zapytanie o cenę jest bardziej otwarty od innych trybów, w tym przetargu nieograniczonego?? O co chodzi z tym „bezpośrednio dotrze” do Wykonawców?? O co chodzi z tym wyeliminowaniem Wykonawców nie wnoszących treści merytorycznych a skutecznie blokujących rozstrzygnięcie przetargu?? O co chodzi z tym odpisem z KRS?? Czemu nie napisano że złożył odpis pełny??

Mnie uczono, że postępowanie przetargowe nie może ograniczać konkurencji, że tryb „zapytania o cenę” dotyczy wyrobów gotowych, a już z treści pism wynikało, że nie jest to wyrób gotowy a usługi konsultacyjne i szkoleniowe. Uczono mnie też, że odpisem pełnym z KRS można wykazać umocowanie osób do działania, zaś stawianie warunków Oferentom nie może prowadzić do sytuacji niemożności ich wypełnienia. Ale widocznie mnie źle uczono, albo ja jakaś niekumata jestem…

Ale jedno już wiem!!! W końcu człowiek uczy się całe życie…

Już wiem, że  sądy powszechne są „jednostką terenową resortu sprawiedliwości” … W końcu prawda o dążeniach polityków ujrzała światło dzienne… dobrze że jest Konstytucja RP, szkoda tylko, że w naszym państwie demokracja i prawo tracą na znaczeniu, a już w Ministerstwie Sprawiedliwości nie mają żądnego znaczenia…

Konkluzja: Sądy Powszechne pod nadzór I Prezesa Sądu Najwyższego!!!
A specjalistów z Ministerstwa Sprawiedliwości do samooczyszczenia!!!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz