wtorek, 8 stycznia 2013

PYTANIA BEZ ODPOWIEDZIOdkąd Jarosław Gowin jest Ministrem Sprawiedliwości widziałam, czytałam i słyszałam wiele wywiadów z nim. Pytania były różne. Od koncepcji ogólnych, przez pytania bardziej szczegółowe, jednakże rzadko kiedy odpowiedź była adekwatna do pytania. W większości wypadków słyszeliśmy slogany, populizm, pokrętne tłumaczenia. 

Marzy mi się zatem wywiad, w którym dziennikarz ma do zadania kilka prostych pytań, na które można odpowiedzieć tak, albo nie, lub też krótkiej rzeczowej odpowiedzi. 

Gdyby było by mi dane przeprowadzić taki wywiad zapytałabym:

1.      Czy nadal Pan uważa, że nie doszło do likwidacji sądów? TAK/NIE
2.      Czy biorąc pod uwagę, że organem sądu do stycznia 2013 r. był m.in. prezes sądu to czy zamiar likwidacji stanowiska prezesa sądu nie oznacza likwidacji sądu? TAK/NIE
3.      Zgodnie z definicja ze słownika języka polskiego "zniesienie" oznacza m.in. likwidację czegoś. Rozporządzenie z dnia 5 października 2012 r. nosi tytuł „w sprawie zniesienie niektórych sądów”. Czy nadal Pan uważa, że nie doszło do likwidacji sądów? TAK/NIE
4.      Utworzył Pan wydziały zamiejscowe. Zgodnie z regulaminem urzędowania taki wydział musi liczyć min. 5 sędziów i referendarzy. Czy przyznał Pan lub planuje powołanie nowych etatów sędziowskich, żeby te wydziały miały ustawową obsadę? TAK/NIE
5.      Na Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 1 marca 2012 r. przyznał pan Cyt. „Ja, nie zgadzając się z zarzutem niekonstytucyjności artykułu, na podstawie którego metodą rozporządzenia mogę podjąć decyzję o znoszeniu sądów, zgadzam się z innym argumentem. On nie został wyartykułowany w tej dyskusji, natomiast jest zasadną krytyką. Mianowicie, zgadzam się z tymi, którzy twierdzą, że w ustawie powinny być precyzyjnie określone kryteria, na mocy których minister może tworzyć bądź znosić sąd”.  Czemu zatem podpisał pan rozporządzenia z 5 października mimo, że brak jasnych kryteriów w delegacji ustawowej jest przesłanką do stwierdzenia niezgodności z konstytucja takiego przepisu? Bo…
6.      Czy może Pan wyjawić przyczynę dlaczego sędzia promujący tę reformę już nie pracuje w MS? Bo ….
7.      Kto odpowiada za podpisanie rozporządzeń z  5 czy tez 25 października w wersji jaka nie przeszła przez uzgodnienia w tym Komitet Stały Rady Ministrów? Proszę wskazać nazwiska. IMIĘ i NAZWISKO
8.      Czy te osoby nadal pracują w Ministerstwie Sprawiedliwości? TAK/NIE
9.      Ile etatów urzędniczych zostało zlikwidowanych w sądach znoszonych?  X
10.  Ilu etatów dyrektorów sądów Pan stworzył od 1 stycznia 2013 r.? X
11.  Ile planuje Pan utworzyć? X
12.  Czy deregulacja zawodów jest zadaniem własnym Ministerstwa Sprawiedliwości? TAK/NIE
13.  Proszę wymienić 3 zadania własne Ministerstwa Sprawiedliwości? 1. 2. 3.
14.  Pana rzecznik prasowy na swoim blogu napisała, że spadło zaufanie do sądów za Pana kadencji podczas gdy do Pana wzrosło pisząc to w kontekście sukcesu, czy Pan tez uważa to za sukces? TAK/NIE

Dla części Czytelników pytania te są retoryczne. Jednak myślę, że uzyskanie odpowiedzi na nie pozwoliłoby obywatelom pokazać jak wygląda rzeczywistość. Pozostaną one zatem bez odpowiedzi do czasu, gdy ktoś postanowi je zadać, ale co najważniejsze i najtrudniejsze wymusi konkretną odpowiedź na nie.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz