piątek, 12 października 2012

POLEMIKA Z WPISEM NA STRONIE PRAWO.VAGLA.PL, czyli o POPULIŹMIE POLITYCZNYM I PROCESIE STANOWIENIA PRAWA MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI


Dostałam dzisiaj info w wpisie na blogu prowadzonym przez Piotra Vagla Waglowskiego odnoszącego się do zorganizowanej przez Ministra Sprawiedliwości konferencji „Deregulacja i proces stanowienia prawa – profesjonalizm, partycypacja, przejrzystość” oraz zapowiedzi jakie padły z ust Ministra Sprawiedliwości odnoszących się do konieczności podjęcia reformy legislacji…

Szanuję Pana Piotra Vagla Waglowskiego za jego działania w zakresie społeczeństwa obywatelskiego, choć nie zawsze może rozumiem poszczególne działania czy ich cel, ale bez wątpienia wpisuje się on w historię demokracji naszego państwa jako jej ważna postać. Gdyby takich osób było więcej być może patologie z jakimi mamy do czynienia byłyby stłamszone w zarodku.

Jednakże wpis zatytułowany „Debatujemy o konieczności poprawy procesu stanowienia prawa” tutaj: http://prawo.vagla.pl/node/9869#comment-32265  troszeczkę mnie zmartwił zaufaniem do naszego ukochanego Ministerstwa Sprawiedliwości co do intencji Pana Ministra, ale także umiejętności i rzeczywistego zrozumienia problemu z jakim nam przychodzi się zmierzyć w procesie legislacyjnym rodem z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ja muszę powiedzieć, że moje dotychczasowe doświadczenia w procesie stanowienia prawa przez Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzą do konkluzji smutnej, acz prawdziwej… Ministerstwo Sprawiedliwości nie chce ani przejrzystości procesu legislacyjnego, ani też aby istniał obowiązek ustawowy zachowania procedur związanych z konsultacjami społecznymi na żadnym etapie procesu legislacyjnego. Dla Ministerstwa Sprawiedliwości byłby to bowiem niewygodny i niechciany obowiązek, którego jak dotychczas Ministerstwo Sprawiedliwości nie uznaje w żaden sposób.

Pozwolę sobie pokazać na przykładach  dlaczego:

1. Obowiązkiem uczestników procesu legislacyjnego jest zamieszczanie na bieżąco informacji na temat etapu danych prac legislacyjnych. Tymczasem Prześledzenie wpisów na stronie Rządowego Centrum Legislacji wskazuje, że Ministerstwo nie dość, że nie czyni swoich powinności, ale również zamieszcza informacje nieprawdziwe. Przykładem tego może być to co zostało zamieszczone na ścieżce Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych oraz ustalenia obszarów sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych ścieżka tutaj: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/517?p=4&s=10&o=1
Wynika z niego, że po pierwsze, że taki projekt istnieje pomimo, że w toku prac legislacyjnych doszło do rozdzielenia ww. projektu na dwa odrębne akty wykonawcze tj. w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych oraz drugi w sprawie ustalenia właściwości i obszarów sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (do sprawdzenia tutaj: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/517/projekt/37920/katalog/37946. Ponadto oznaczono, że projekt jest „w toku” co oczywiście nie jest zgodne z rzeczywistością, bo ogłoszono, że Minister Sprawiedliwości podpisał rozporządzenie w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych w dniu 5 października 2012 r. Po trzecie W części „skierowano do podpisu Ministra” znajdziemy plik pn. „Projekt.pdf”, który to plik zawiera w sobie podpisane rozporządzenie w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych z dnia 5 października 2012 r., ale również na samym końcu drugie rozporządzenie podpisane przez Pana Ministra również w dniu 5 października 2012 r. w sprawie ustalenia właściwości i obszarów sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych.
No jak dla mnie przejrzystość dla obywatela co najmniej zamglona….

2. Konsultacje społeczne: opisywane w artykule Członka Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów – Monikę Krywow „Konsultacje społeczne to czysta formalność” zamieszczonym w Gazecie Prawnej w dniu 30 marca 2012 r. (tutaj link: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/607017,konsultacje_spoleczne_to_czysta_formalnosc.html) skutkowały wystąpieniem w dniu 20 kwietnia 2012 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów, Międzyregionalną Sekcję NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA” oraz Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych Polsce z wnioskiem o pomoc w ochronie praw Wnioskujących w związku z prowadzeniem „konsultacji społecznych” w resorcie sprawiedliwości. Wnioskujący wskazali 9 praw naruszonych w toku konsultacji z nimi w oparciu o przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W wyniku tego wystąpienia w dniu 28 sierpnia 2012 r. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciło się do Ministerstwa Sprawiedliwości o udzielenie wyjaśnień i ustosunkowanie się do zarzutów co do przebiegu konsultacji społecznych przy wprowadzaniu aktów wykonawczych do ustawy o ustroju sądów powszechnych wskazując, że „zapewnienie transparentności działań organów władzy oraz prowadzenie konsultacji społecznych przy udziale strony społecznej mogłoby przyczynić się do większej dostępności i operacyjności wypracowanych mechanizmów” (do sprawdzenia tutaj:  http://www.iustitia.pl/index.php/568-rzecznik-praw-obywatelskich-o-konsultacjach-spolecznych)
Czyli konsultacje społeczne nie są dla Ministerstwa Sprawiedliwości chcianym i przestrzeganym obowiązkiem.

3. Na stronie Sejmu RP (http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=PROJNOWEUST&NrKadencji=7&Kol=D&Typ=UST) pod poz. 18 można zobaczyć projekt „poselski” ustawy o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych dotyczący DEREGULACJI zawodu asystenta sędziego, którą to deregulację zapowiadał Pan Minister Sprawiedliwości sam osobiście… Ja sama usłyszałam z ust Pana Ministra, że ów „poselski projekt” został stworzony… w Departamencie Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości… więc jakimż to cudem nagle został wniesiony jako projekt poselski?? Ano po to, by proces konsultacji społecznych i zachowania ścieżki legislacyjnej właściwej dla projektów rządowych zgodnie z Regulaminem Pracy Rady Ministrów nie musiał zostać zachowany.

4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw / Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  (http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/61836) będący już na etapie Uzgodnień doczekał się aż konsultacji społecznych z Krajową Radą Sądownictwa i Sądem Najwyższym… oczywiście terminy jak zwykle nie zachowane, bo pismo datowane na 10 września 2012 r. a termin wyznaczony to 18 września 2012 r.

Przykładów mogłabym mnożyć i mnożyć…

Dodam że Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Rafał Królikowski w toku wywiadu opublikowanego na propagandowym periodyku „Na wokandzie” przyznał, że w Ministerstwie Sprawiedliwości jest zatrudnionych aż 6 (słownie: sześciu) legislatorów…

Dlatego Panie Piotrze Vagla Waglewski liczę na Pana stanowczość i konsekwentność w działaniu, taką jak choćby przy informacji publicznej, ale pragnę Pana przestrzec przed zbytnią euforią i optymizmem, a już przed zaufaniem do tego co mówi Minister Sprawiedliwości szczególnie, bo moje doświadczenia wskazują, że co innego jest mówione a co innego robione i można się bardzo zdziwić…

Ja przynajmniej w owe zapewnienia i obietnice nie wierzę.

Pozostając z poważaniem,

EMES WATCH

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz