sobota, 6 października 2012

JAK SPOŁECZEŃSTWO OSZUKANO, CZYLI O ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE LIKWIDACJI MAŁYCH SĄDÓW JAK SPOŁECZEŃSTWO OSZUKANO, CZYLI O ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE LIKWIDACJI MAŁYCH SĄDÓW


Stało się… w ferworze walki o uzależnienie prokuratury, postępowań ala lustracyjnych wszczętych przez Pana Ministra bez podstawy prawnej (nadal chyba szukają) w sprawie gdańskiej cichcem w ostatniej chili dnia pracy w piątek na stronach RCL objawiło się w części Skierowane do podpisu Ministra zatytułowane oczywiście „projekt” Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2012 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych… czyli likwidacji sądów rejonowych…

Aż dziwi, że kogoś stać na taką butę, bezczelność i nie wiem co jeszcze… żeby rozporządzenie z podpisem ministra nazwać jako projekt i tak przedstawić obywatelom jako informację publiczną – to się nazywa chyba niedopełnienie obowiązków służbowych??

Przechodząc zatem do naszego rozporządzenia, którego podpisanie wzbudza obawę co do rzeczywistych intencji Wielkiego Filozofa pragnę wskazać kilka zadziwiających kwestii z tym rozporządzeniem związanych…

Ostatnie doniesienia prasowe, które OSOBIŚCIE potwierdziła Rzecznik Prasowy Patrycja Loose mówiły o likwidacji 29 sądów w ramach programu pilotażowego z obsadą do 6 sędziów… Tymczasem nasze rozporządzenie dotyczy 79 sądów z obsadą rzekomo do 9 sędziów…. Czyli co okłamaliśmy opinię społeczną??

Po drugie z dokumentu sporządzonego w Ministerstwie Sprawiedliwości pn. „Analiza struktury rozmieszczenia etatów urzędniczych w sądach apelacyjnych, sądach okręgowych, okręgach sądów okręgowych oraz sądach rejonowych (stan na dzień 31.12.2011 roku” znak DSO – 1020-201/12 autorstwa SSO Krzysztofa Petryny (Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz, Sądów Powszechnych i Wymiaru Sprawiedliwości) wynika, że na dzień 31.12.2011 roku sądów z obsadą 9 sędziów (bez refów) jest… 95!!! A nie 79 jak wskazuje się w uzasadnieniu… nawet jak w apelacji szczecińskiej nie da się przyłączyć 1 sądu nie zmienia to faktu, że nagle się okazuje, że 15 sądów z obsadą 9 sędziów jest… uprzywilejowanych w jakiś sposób… Zapewne w ten, że albo je po coś pominięto, albo z jakiegoś powodu dodano 1 etat sądowy by tylko nie znalazły się na liście do likwidacji… Ale rozwikłanie tej zagadki jest poniżej…

Po trzecie bez wątpienia coś jest nie tak odnośnie naszych kryteriów rozporządzenia, albowiem przypomnę, że na Komitecie Stałym Rady Ministrów w dniu 5 lipca 2012 r., a co wynika z wyciągu protokołu zamieszczonego po mych interwencjach na stronie RCL w naszej ulubionej ścieżce legislacyjnej aktu cyt.: „Jednocześnie Komitet zwrócił uwagę, że z przedstawionej przez Ministra Sprawiedliwości informacji wynika, że odnośnie do okręgu radomskiego (Szydłowiec – Przysucha) oraz poznańskiego (Śrem – Kościan) nie potwierdzają się uwarunkowania zmian dot. etatyzacji (sąd o mniejszej etatyzacji zostanie objęty właściwością miejscową sądu o większej liczbie orzeczników) oraz ilości wpływających i rozpoznawanych spraw. W związku z powyższym Komitet zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o dodatkowe sprawdzenie/przeanalizowanie tych przypadków”. A w naszym rozporządzeniu nadal są te dwie nieprawidłowości…  Ja dodam od siebie… chodziło o to, że przyłącza się sąd z 8 orzecznikami do sądu z 7 orzecznikami, który jakoś dziwnym trafem nie ulega likwidacji, według kryterium… partii dominującej na danym terenie samorządowym… Jednymi słowy: Sąd z 7 orzecznikami w obszarze działania PO oraz sąd z 8 orzecznikami  w obszarze działania innej partii.

Po czwarte do chwili obecnej NIE MA ZARZĄDZEŃ o utworzeniu rzekomych wydziałów zamiejscowych sądów przejmujących, bo ich nie będzie… Ale o tym wiemy wszyscy.

Oczywiście to tyko fakty wskazujące na to, że co innego nam się mówi a co innego się robi… co nie wyczerpuje całego tematu tego rozporządzenia… Ale o tym jutro, bo  to co jest do napisania zasługuje na odrębny wpis z uwagi na konsekwencje dla nas wszystkich tego co zrobił Pan Minister.

Jedynie na zakończenie pozwolę sobie na mały komentarz: sędziowie będący na delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, którzy przyczynili się do powstania tego rozporządzenia, jego forsowania i wreszcie do jego podpisania powinni natychmiast stracić tytuł sędziego, bo niezależność sądów i niezawisłość sędziów oraz niemożność wchodzenia przez Ministra Sprawiedliwości w działalność orzeczniczą sądów nic dla nich nie znaczy, a to sprzeczne jest ze ślubowaniem jakie składali odbierając nominację sędziowską.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz