wtorek, 28 maja 2013

CZYSTY ZYSK

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury i lobby jakie za nim stoi nie przestaje mnie zadziwiać. Lektura założeń nowelizacji ustawy o KSSiP jest niczym innym jak powtórzeniem w części pierwotnych założeń, ale i dodaniem tu i ówdzie propozycji jakie nie były uregulowane, przy czym ze zdziwieniem odkrywam, że ma istnieć aplikacja ogólna oraz, ze wprowadza się pomysły dyskryminacyjne.

Czemu tak się dzieje, że wszyscy mówią o bezsensowności aplikacji ogólnej, błędnym prowadzeniu aplikacji specjalistycznej, bo osoba nie mająca doświadczenia życiowego raczej dobrym sędzią nie będzie, a tutaj założenia są cały czas te same?

Ano drodzy Czytelnicy wynika to z korzyści wymiernych dla tych, którzy obstawiają szkółkę.

Jak się dowiedziałam dzięki odpowiedzi na informację publiczną jednego z Czytelników, któremu bardzo dziękuję, nic tylko wpaść w młyn szkółki i to nie jako aplikant.

Okazuje się, że sędziowie i prokuratorzy delegowani do KSSiP poza dodatkiem za tą delegację w wysokości zależnej od kwoty zasadniczej wynagrodzenia wg. stawki awansowej, otrzymują dodatkowe wynagrodzenia… a kwoty jakie dostają budzą podziw szarego obywatela, że na to idą jego podatki.

I tak drodzy Czytelnicy spośród sędziów i prokuratorów oddelegowanych do KSSiP otrzymali oni następujące dodatkowe wynagrodzenia:

„za prace w komisjach egzaminacyjnych w okresie od maja 2009 roku do listopada 2012 roku łącznie 9 spośród wszystkich delegowanych dotychczas do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury sędziów i prokuratorów otrzymało wynagrodzenia w ogólnej kwocie 97235,51 złotych brutto, z czego :
- w 2009 roku – wynagrodzenia takie w łącznej kwocie 18.535,95 złotych brutto wypłacono trzem spośród wymienionych delegowanych;
- w 2010 roku – wynagrodzenie za prace w komisjach egzaminacyjnych wypłacono jednemu z nich w łącznej kwocie 8.850,00 złotych brutto;
- w 2011 roku – wynagrodzenie za prace w komisjach egzaminacyjnych otrzymało czterech spośród delegowanych sędziów i prokuratorów
w kwocie 33079,78 złotych brutto;
- i w 2012 roku – wynagrodzenie z tego tytułu otrzymało również czterech spośród wspomnianych 9 delegowanych sędziów
i prokuratorów, a łączna kwota tego wynagrodzenia wyniosła 36.769,78 złotych brutto”.

„wysokość wynagrodzeń wypłaconych poszczególnym spośród delegowanych sędziów i prokuratorów z tytułu prac w komisjach egzaminacyjnych
we wskazanym na wstępie okresie, to przedstawiają się one następująco :

- I ( delegowany sędzia) – 12.475,65 złotych brutto;
- II ( delegowany sędzia ) – 23.580,00 złotych brutto;
- III ( delegowany sędzia ) – 7.546,93 złotych brutto;
- IV ( delegowany sędzia ) – 7.546,93 złotych brutto;
- V ( delegowany sędzia ) – 5.282,85 złote brutto;
- VI ( delegowany prokurator ) – 29.460,00 złotych brutto;
- VII ( delegowany prokurator ) – 5.282,85 złote brutto;
- VIII ( delegowany prokurator ) – 3.030,00 złotych brutto;
- IX ( delegowany prokurator ) – 3.030,30 złotych brutto”.

Ale to jeszcze nie wszystko, bo:

„w okresie od 3 marca 2009 roku do 24 maja 2013 roku wypłacono ryczałtów oraz należności z tytułu podróży służbowych : 27 delegowanym sędziom w łącznej kwocie 645.525,66 złotych i 16 delegowanym prokuratorom w łącznej kwocie 314.508,55 złotych czyli w ogólnej kwocie wynoszącej 960.034,21 złote. Z kwoty tej wypłaty ze wskazanych tytułów w poszczególnych latach funkcjonowania Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przedstawiają się następująco :

- w 2009 roku – 192.747,10 złotych;
- w 2010 roku – 146.005,94 złotych;
- w 2011 roku – 219.614,27 złotych;
- w 2012 roku – 298.142,31 złote;
- w 2013 roku – 103.524,59 złote.

Poszczególni spośród delegowanych sędziów otrzymali zaś z podanych tytułów następujące kwoty :
I – 2.721,62 złotych;
II – 4.579,92 złotych;
III – 803,85 złote;
IV – 783,56 złote;
V – 19.632,93 złote;
VI – 55.753,41 złote;
VII  - 11.669,08 złotych;
VIII – 215.470,08 złotych;
IX – 1.284,88 złote;
X – 39.791,87 złotych;
XI – 74.060,47 złotych;
XII – 16.227,86 złotych;
XIII – 19.521,89 złotych;
XIV – 522,40 złote;
XV – 9.498,56 złotych;
XVI – 726,20 złotych;
XVII – 918,90 złotych;
XVIII – 33.496,85 złotych;
XIX – 1.9861,05 złotych;
XX – 1.761,50 złotych;
XXI – 6.498,61 złotych;
XXII  - 39.159,86 złotych;
XXIII – 2.055,52 złotych;
XXIV – 2.389,30 złotych;
XXV – 3.3182,39 złote;
XXVI – 33.061,10 złotych;
XXVII – 92,00 złote.

Natomiast poszczególnym prokuratorom delegowanym do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w podanym okresie czasu ryczałty oraz należności z tytułu podróży służbowych  wypłacono w następujących kwotach :

I – 18.679,60 złotych;
II – 18.358,05 złotych;
III – 233,50 złote;
IV – 603,00 złote;
V – 577,54 złotych;
VI – 1.969,80 złotych;
VII – 2.037,16 złotych;
VIII – 311,90 złotych;
IX – 1.632,32 złote;
X – 148.773,35 złote;
XI – 11.161,85 złotych;
XII – 43.390,32 złotych;
XIII – 4.979,60 złotych;
XIV – 2.851,34 złotych;
XV - 4.812,28 złotych;  
XVI – 54.136,94 złotych”.

To ja się pytam grzecznie za co jest ten obligatoryjny, ustawowy dodatek dla delegowanych sędziów i prokuratorów do KSSiP?? I Po co?

Czemu mamy kolejne płatności? Jak widać bowiem rekordzista dostał 215.470,08 zwrotu ryczałtu za podróże służbowe… i NIE ORZEKA!!! Czy Państwo Polskie w dobie corocznego zamrażania budżetu, a tym samym wynagrodzeń stać na to aby tyle płacić sędziemu, który zamiast orzekać i wpływać na poprawę sprawności postępowania rozbija się niewiadomo gdzie za nasze pieniądze? Proszę zobaczyć, ze mówimy kosztach RYCZAŁTU, a nie faktycznie poniesionych kosztach, bo te byłyby zapewne dużo niższe.

Popatrzmy zatem na przykładzie Dyrektora KSSiP, który jest sędzią Sądu Apelacyjnego w Lublinie do jakich możemy dojść kwot, gdyby akurat te największe z ww. przypadły Panu Sędziemu:

Tytułem wstępu – Pan Sędzia Leszek Pietraszko w „wymiarze sprawiedliwości” jest już 33 rok (źródło: http://nawokandzie.ms.gov.pl/numer-4/wydarzenia-4/nowy-szef-kssip.html).

Wynagrodzenie zasadnicze w tym roku zgodnie z GUS, to: 3.496,82 złotych
Zgodnie z usp. stawki i mnożnik wynagrodzenia zasadniczego dla sędziego sądu apelacyjnego wynosi:

Siódma 2,75
Ósma 2,92
Dziewiąta 3,12
Dziesiąta 3,23


Jeżeli Pan Sędzia Leszek Pietraszko otrzymał nominację na SSA w 2004 r. (tutaj: http://wiadomosci.gazeta.pl/kraj/1,34309,2021434.html) oznacza, to, że jest w co najmniej ósmej stawce, co daje nam miesięczną kwotę 10.210,71 złotych

Do tego liczymy 20% wysługi lat co miesiąć… czyli 2.042,14, co razem daje 12.252,86 złotych miesięcznie.

Teraz dodatek za delegację do KSSiP (na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 czerwca 2009 r.w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom w brzmieniu obecnie obowiązującym)

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, 0,4-1,1

Od 1.398,73 do 3.846,50 złotych…

co za tym idzie na dzień dobry mamy od 13.966,70 do 16.414,47 złotych miesięcznie.

Rocznie mamy zatem od 167.600,38 do 196.973,66 złotych za bycie Dyrektorem KSSiP…

doliczmy zatem owe ryczałty i inne w najwyższej wysokości i uśrednijmy na 4 lata….
215.470,08/4=53.867,52 średniorocznie za ryczałty
23580,00/4=5.895 za bycie w komisji egzaminacyjnej….

I się okazuje, że Dyrektor KSSiP jak dobrze pokombinuje mógłby mieć… 227.362,90 złotych rocznie… czyli… 18.946,91 miesięcznie…. dochodu i rozbijać się na koszt podatnika.

Do tego bezpłatne mieszkanie godne sędziego… A gdzie jeszcze prawa autorskie za publikację w szmatławcu KSSiP?? Żyć nie umierać!

Już wiem zatem czemu jest takie lobby by utrzymać tę szkołę w jak najbardziej niezmienionej formie!!! CZYSTY ZYSK… za samą delegację do KSSiP !!!

JA SPRZECIWIAM SIĘ TAKIEJ NIEGOSPODARNOŚCI ŚRODKÓW PUBLICZNYCH!!! Niech nikt nie śmie mi mówić, że jest dziura budżetowa! Że nie ma na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników sądów, asystentów sędziów, niedoborów w kasie KSSiP na szkolenia ustawiczne sędziów i asystentów sędziów oraz pracowników sądowych!!! Co za bezczelność. Proszę zabrać te ryczałty, skontrolować zasadność ich ponoszenia, bo się okaże że nasi rekordziści zapewne uczynili sobie stałe źródło dochodu z tego oddelegowania!!! Bo jak popatrzeć na przepis to nijak nie wychodzi mi możliwość uzyskania ryczałty za dojazd w kwocie 215 tys. !!!

A założenia do ustawy o noweli… To już ciekawostka, ale tu już na inny wpis.

6 komentarzy:

 1. Rekordzista/tka Sędzia rzeczywiście dostał/dostała powyżej 200 tyś zł na zwiedzanie świata-podróże służbowe, ale jest jeszcze jest on lub ona prokurator lub prokuratorka -obieżyświat za około 150 tyś zł (j.w.). Czy oni podróżują w przeciwne strony, czy może w te same:)

  Mnie by żona nie p u ś c i ł a, dlatego nigdy nie pójdę na delegacje.

  OdpowiedzUsuń
 2. Ja to już się normalnie boję wchodzić na ten blog :( I obawiam się, że do dna jeszcze daleko...
  Asia

  OdpowiedzUsuń
 3. A ty głupi sędzio rejonowy zaharuj się na śmierć z tymi swoimi kilkuset sprawami. Inni muszą pożyć. A statystyki sprytnie przeliczą ci tak (uwzględniając oczywiście w/w delegowanych do KKSiP, a także delegowanych do MS oraz sędziów SA, SO itd), że wyjdzie w zasadzie, że nie masz tak dużo tej roboty i można spokojnie cię pogonić (przyspieszyć np. o 1/3). A podwyżka, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych? Zapomnij. Niech ci się nie przewraca w głowie! Nie myśl sobie, że ciebie kodeks pracy dotyczy! To nie praca. Ty służysz. A asystent? Po co ci asystent? Do takich łatwych spraw? w sądzie rejonowym? Nie ma pieniędzy! Potrzebne są na w/w cele! A poza tym asystenci są potrzebni w sądach wyższej instancji. Potrzebni są także twojemu przewodniczącemu. No przecież on sam nie będzie pisał tych zarządzeń o zwrocie pozwu. A to, że ma tylko jedną sesję w tygodniu, a ty dwie i o 1/4 spraw mniej? Co to kogo obchodzi. Tylko uważaj, żebyś się nie rozchorował. Bo leczyć to się nie będziesz za bardzo miał za co...

  OdpowiedzUsuń
 4. Czekamy na kolejne wpisy o KSSIP! ;) toż to kopalnia inspiracji ;)

  OdpowiedzUsuń
 5. przesadzacie - Dyrektor KSSiP nigdy nie był członkiem żadnej komisji ani zespołu!

  OdpowiedzUsuń
 6. czy ta nienawisc do KSSiPu jest spowodowana nieudaną próbą dostania się tam w 2009 r. ??

  OdpowiedzUsuń